Καλοκαιρινο Camp 2014

Μια μικρή γεύση από το καλοκαιρινό μας Camp...